Skip to content

Scurtă istorie a psihologiei


387 î.Cr. – Platon introduce ideea potrivit căreia mecanismul proceselor mentale este creierul.

335 î.Cr. – Aristotel sugerează că inima este mecanismul proceselor mentale.

1510 – Termenul de „psihologie“ este utilizat prima dată în tratatul lui Marko Marulic, Psichiologia de ratione animae humanae, dar din lucrare nu a supraviețuit niciun exemplar.

1732 – Prima lucrare existentă care utilizează termenul de psihologie: Psychologia empirica de Christian Wolff.

1774 – Franz Mesmer își detaliază cura pentru unele boli mintale, numită inițial mesmerism, cunoscut acum sub numele de hipnoză.

1793 – Philippe Pinel îi eliberează din detenție pe pacienții suferinzi de boli mintale și contribuie la îngrijirea și supravegherea lor în condiții mai umane, această abordare astăzi poartă numele de terapie morală

1808 – Franz Gall scrie despre frenologie, adică ideea că forma craniului unei persoane pot dezvălui trăsăturile sale de personalitate.

1834 – Ernst Heinrich Weber își publică teoria despre diferențele abia sesizabile în percepție, cunoscută acum drept Legea lui Weber. Aceasta stabilește relația dintre tăria senzației și intensitatea excitantului.

1848 – Phineas Gage suferă leziuni cerebrale când o tijă de fier îi penetrează creierul. După bizarul accident, personalitatea lui s-a schimbat, dar intelectul său a rămas intact, sugerând că o zonă a creierului este responsabilă cu personalitatea.

1859 – Charles Darwin publică Despre originea speciilor, detaliind concepția sa despre evoluție.

1861 – Medicul francez Paul Broca descoperă o zonă din lobul frontal stâng, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea limbajului.

1869 – Sir Francis Galton, influențat de Originea speciilor a lui Charles Darwin, publică Geniul ereditar și susține că abilitățile intelectuale sunt de natură biologică.

1874 – Carl Wernicke își publică lucrarea despre lobul frontal, detaliind că deteriorarea unei anumite zone dăunează abilității de a înțelege sau de a genera limbajul.

1878 – G. Stanley Hall primește primul doctorat american în psihologie. Mai târziu înființează Asociația Americană de Psihologie.

1879 – Psihologia se naște în mod formal ca știință la Leipzig, prin laboratorul de psihologie experimentală înființat de Wilhelm Wundt.

1883 – Primul laborator de psihologie din America este înființat la Universitatea Johns Hopkins.

1885 – Herman Ebbinghaus folosește silabe fără sens ca mijloc de studiu al proceselor de memorie.

1886 – Sigmund Freud intră în practica privată, începe să facă terapie în Viena.

1887 – Sigmund Freud tratează bolile nervoase și începe să recurgă la sugestia hipnotică.

1891 – Sigmund Freud publică prima sa carte, Despre afazie, unde scrie despre tulburările de limbaj și neurologie.

1895 – Sigmund Freud schițează proiectul pentru o psihologie știintifică, o încercare de a întemeia psihologia pe bază neurologică.

1895 – Sigmund Freud zntreprinde pentru prima oară analiza unui vis, al său.

1896 – Sigmund Freud utilizează pentru prima dată termenul „psihanaliză“.

1897 – Sigmund Freud își începe autoanaliza, care îl conduce la abandonarea teoriei traumatice a nevrozelor, edificată împreună cu Josef Breuer și la descoperirea a două realități-concepte, care vor deveni fundamentale în psihanaliză: sexualitatea infantilă și complexul lui Oedip.

1898 – Sigmund Freud publică Mecanismul psihic al uitării.

1890 – James Cattell introduce termenul „teste mentale“, cunoscute acum ca evaluări psihologice.

1890 – Sir Francis Galton dezvoltă tehnica corelării pentru a înțelege mai bine interconexiunile din studiile sale asupra inteligenței.

1890 – William James publică Principiile psihologiei, care devine baza funcționalismului.

1892 – Se înființează Asociația Americană de Psihologie, având la început 42 de membri.

1893 – Eduard Gruber înființează la Iași primul laborator de psihologie experimentală din România și introduce primele cursuri de psihologie experimentală asociate laboratorului. La data respectivă doar 10 țări din lume aveau laborator de psihologie.

1895 – Alfred Binet pune bazele primului laborator de psihodiagnostică.

1896 – Scrierile lui John Dewey dau naștere școlii de gândire funcționaliste.

1896 – Este înființată prima clinică psihologică la Universitatea din Pennsylvania, marcând astfel nașterea psihologiei clinice.

1898 – Apare cartea Probleme de psihologie a lui C. Rădulescu-Motru.

1898 – Edward Thorndike elaborează legea efectului, argumentând că răspunsurile la o anumită situație, care sunt urmate de recompensă, vor fi întărite și devin răspunsuri obișnuite pentru acea situație“.

1900 – Sigmund Freud publică Interpretarea viselor, care marchează începutul gândirii psihanalitice. Este cartea de suflet a lui Freud, cuprinzând numeroase analize de vise. După Freud visul este „calea regală spre inconștient“.

1901 – Este înființată Societatea Britanică de Psihologie.

1905 – Alfred Binet își publică în Franța testul de inteligență.

1906 – Morton Prince lansează Jurnalul de psihologie anormală.

1906 – Ivan Pavlov publică primele studii privind condiționarea clasică.

1906 – C. Rădulescu-Motru înființează laboratorul de psihologie experimentală la București, însă în timpul războiului se distruge mare parte din aparatura cu care a fost înzestrat.

1911 – Alfred Adler părăsește grupul psihanalitic al lui Freud pentru a-și forma propria școală de gândire, acuzându-l Freud de exagerarea sexualității și că și-a întemeiat teoria pe experiențele propriei sale copilării.

1911 – Edward Thorndike publică primul articol despre inteligența animalelor, care a condus la teoria conexionistă.

1912 – William Stern dezvoltă propria formulă pentru coeficientul de inteligență (IQ), după ce a studiat scorurile testului de inteligență al lui Binet.

1912 – Max Wertheimer publică cercetări privind percepția mișcării, marcând începutul psihologiei Gestalt.

1913 – John E. Watson a publicat articolul Psihologia în viziune behavioristă, marcând începutul behaviorismului.

1913 – Carl G. Jung se distanțează de punctul de vedere freudian și își dezvoltă teoriile proprii, acuzându-l pe Freud de incapacitatea de a recunoaște rolul religiei și spiritualității. Noua sa școală de gândire a devenit cunoscută sub numele de psihologie analitică.

1916 – Se publică testul de inteligență Stanford-Binet.

1917 – Robert Yerkes dezvoltă testele Alpha și Beta în cadrul Armatei SUA pentru a măsura inteligența într-un format de grup. Un an mai târziu aceste teste au fost adoptate pentru a fi utilizate cu toți noii recruți în armata americană.

1920 – John B. Watson și Rosalie Rayner publică experimentele Little Albert, demonstrând că frica ar putea fi condiționată în mod clasic.

1921 – Corporația Psihologică înființează prima companie de dezvoltare a testelor psihologice, care, pe lângă comercializarea testelor psihologice, facilitează efectuarea testelor la birouri și clinici.

1922 – Florian Ștefănescu-Goangă înființează celebrul Institut de psihologie experimentală, comparată și aplicată pe lângă Universitatea din Cluj

1923 – Apare cartea Curs de psihologie a lui C. Rădulescu-Motru, conținând rezumatul cursului de psihologie ținut în anii precedenți la Universitatea din București.

1925 – Wolfgang Kohler publică Mentalitatea maimuțelor, care a devenit o lucrare majoră a psihologiei Gestalt.

1925 – Se înființează la Iași o Catedră de Psihologie și Estetică, generând o școală puternică de psihologie de sorginte umanistă în cadrul Departamentului de Pedagogie.

1927 – Anna Freud, fiica lui Sigmund Freud, publică prima sa carte care extinde ideile tatălui ei asupra tratamentului copiilor.

1929 – Wolfgang Kohler critică behaviorismul în publicația sa despre psihologia Gestalt.

1929 – Apare cartea Selecționarea capacităților și orientarea profesională de Florian Ștefănescu-Goangă.

1931 – Se lansează revista Revista de psihologie experimentală și practică.

1931 – Florian Ștefănescu-Goangă pune bazele primei organizații profesionale a psihologilor din România, și anume Societatea de Psihologie. Se creează astfel la Cluj o școală puternică de psihologie experimentală, în care psihologia este promovată ca știință și practică de sine stătătoare.

1932 – Jean Piaget publică Judecata morală a copiilor, afirmându-se ca principal teoretician al dezvoltării cognitive.

1932 – Walter B. Cannon inventează termenul „homeostazie“ și a început cercetarea asupra reacției „luptă sau fugi“.

1934 – Constantin Rădulescu-Motru înființează Societatea de Cercetări Psihologice.

1934 – Se lansează revista Analele de psihologie.

1935 – Henry Murray publică Testul de Apercepție Tematică (TAT).

1936 – Egas Moniz își publică lucrarea despre lobotomia frontală ca tratament pentru bolile mintale.

1937 – Se lansează revista Jurnalul de psihotehnică.

1938 – Terapia cu electroșoc este folosită pentru prima dată pe un pacient uman.

1938 – România devine candidat la organizarea celui de al 12-lea Congres Internațional de Psihologie al International Union of Psychological Science.

1939 – Se publică testul de inteligență Wechsler-Bellevue, care devine cea mai răspândită metodă de evaluare intelectuală.

1939 – Se înființează Asociația Canadiană de Psihologie.

1940 – Apare cartea Măsurarea inteligenței de Florian Ștefănescu-Goangă.

1942 – Carl Rogers publică Consiliere și psihoterapie, în care sugerează că respectul și abordarea fără prejudecăți a terapiei reprezintă baza tratamentului eficient al problemelor de sănătate mintală.

1942 – Jean Piaget publică Psihologia Inteligenței, elaborând teoriile sale despre dezvoltarea cognitivă.

1942 – Se dezvoltă Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), care devine în scurt timp cea mai larg acceptată resursă de evaluare psihologică.

1945 – A fost înființată revista Journal of Clinical Psychology.

1945 – Karen Horney își publică părerile feministe despre teoria psihanalitică, marcând începutul feminismului.

1950 – Erik Erikson publică Copilăria și societatea, în care extinde teoria lui Freud pentru a include aspecte sociale ale dezvoltării personalității pe tot parcursul vieții.

1952 – Hans Eysenck publică un studiu privind eficacitatea psihoterapiei. Acesta a determinat apariția mai multor studii ulterioare, care până la urmă au demonstrat că psihoterapia este un tratament eficient pentru bolile mintale.

1952 – Asociația Americană de Psihiatrie publică The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), marcând începutul clasificării moderne a bolilor mintale.

1952 – Clorpromazina (torazina) este utilizată pentru prima oară în tratamentul schizofreniei.

1953 – Asociația Psihologică Americană elaborează codul de etică al psihologilor.

1954 – Abraham Maslow, alături de Carl Rogers, pune bazele psihologiei umaniste, iar mai târziu dezvoltă celebra ierarhie a nevoilor.

1956 – Mihai Ralea înființează Institutul de Psihologie în cadrul Academiei RSR.

1957 – Leon Festinger propune teoria disonanței cognitive și devine mai târziu un factor de influență în psihologia socială.

1961 – John Berry prezintă importanța cercetării interculturale, aducând diversitatea în prim-planul cercetării și aplicării psihologice.

1961 – Carl Rogers publică A deveni o persoană, marcând o schimbare puternică în modul în care se desfășoară tratamentul pentru problemele de sănătate mintală.

1963 – Alfred Bandura introduce ideea învățării observatorii privind dezvoltarea personalității.

1963 – Lawrence Kolberg își prezentat teoria despre secvențierea dezvoltării moralei.

1964 – Se înființează Asociația Psihologilor din România (APR).

1964 – Se lansează revista Revue Roumaine de Sciences Sociales.

1966 – Are loc Conferința Națională de Psihologie de la București.

1967 – Aaron Beck publică un model psihologic de depresie care sugerează că gândurile joacă un rol semnificativ în dezvoltarea și menținerea depresiei.

1968 – La București are loc Conferința Națională de Psihologie.

1969 – Joseph Wolpe publică Practica terapiei comportamentale.

1971 – Are loc Conferința Națională de Psihologie de la București.

1972 – În România psihologia este scoasă din manualele de liceu.

1977 – În România se desființează psihologia și se interzice ca specializare în universitățile românești.

1979 – Are loc Conferința Națională de Psihologie (Colocviul Național de Psihologie) de la București (această „conferință“ a devenit „colocviu“, pentru a nu irita și a atrage atenția autorităților asupra ei).

1982 – Se desființează Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologie al Ministerului Educației, ca urmare a scandalului meditației transcedentale.

1983 – Howard Gardner (profesor la Universitatea Harvard) își prezintă teoria inteligenței multiple, argumentând că inteligența este ceva ce trebuie folosit pentru a îmbunătăți viața, nu pentru măsurarea și cuantificarea ființelor umane.

1984 – Are loc la București Conferința Națională de Psihologie (Colocviul Național de Psihologie – Psihologia în România). Pe lângă represaliile din anii ’70, în 1982 se desființase Institutul de Cercetări Pedagogice și Psihologice, astfel că și această „conferință“ a fost menținută ca un „colocviu“.

1988 – Se înființează Societatea Americană de Psihologie.

1990 – Se reînființeaz Institutul de Psihologie în cadrul Ministerului Educației, care a revenit în același an în cadrul Academiei Române sub numele de Institutul de Psihologie „Mihai Ralea“.

1994 – Are loc la București Conferința Națională de Psihologie.

1995 – Primii psihologi prescriu medicamente prin programul de psihofarmacologie al armatei americane.

1997 – Deep Blue, supercomputerul vremii, îl bate cel mai bun jucător de șah din lume, Kasparov, marcând o piatră de hotar în dezvoltarea inteligenței artificiale.

1998 – Apariția e-terapiei propulsează psihologia în epoca tehnologică.

1999 – Psihologii din Guam sunt în măsură de a prescrie pacienților medicamente psihotrope.

2001 – Institutul de Psihologie a format, împreună cu Institutul de Filosofie, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“, rămând ca Departament de Psihologie în cadrul acestui institut.

2002 – Are loc la Neptun Conferința Națională de Psihologie, unde s-a planificat organizarea Colegiului Psihologilor din România/CPR.

2004 – Are loc la Călimănești-Căciulata Conferința Națională de Psihologie, unde s-a început implementarea proiectului CPR.

2006 – La Cluj-Napoca are loc Conferința Națională de Psihologie.

2008 – Are loc Conferința Națională de Psihologie de la Timișoara.

2010 – Are loc la Iași Conferința Națională de Psihologie.

2012 – La Brașov are loc Conferința Națională de Psihologie.

2019 – Are loc Conferința Națională de Psihologie de la Cluj-Napoca.