Skip to content

Termeni și condițiiPolitica de livrare:
 
După ce plata serviciului este efectuată, CIP Nitsch‑Petioky Anikó se obligă să livreze clientului acel serviciu la data și ora stabilite în prealabil de comun acord în cadrul programării ședinței de terapie.

Politica de retur/anulare:
 
În baza legislației UE, la achiziția unui seriviciu online, clientul are dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare, urmând ca CIP Nitsch‑Petioky Anikó să returneze în contul clientului contravaloarea serviciului în termen de maximum 7 (șapte) zile de la anulare.

Informații privind siguranta datelor cu caracter personal:
 
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), CIP Nitsch‑Petioky Anikó are obligația de a prelucra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Politica de confidențialitate:
 
Pentru a putea răspunde la solicitările trimise prin intermediul formularelor de contact, pentru îmbunătățirea experienței clienților pe site, este absolut necesară colectarea câtorva date personale. Vizitatorul nu este obligat să furnizeze date personale, dar acest refuz pune CIP Nitsch‑Petioky Anikó în imposibilitatea de a-l contacta. Toate informațiile înregistrate în site sunt utilizate numai de către CIP Nitsch‑Petioky Anikó și nu sunt comunicate niciunui terț. Datele trimise prin formularele de contact sunt utilizate și păstrate numai pentru o anumită perioadă de timp, doar în scopul deservirii clienților, dar CIP Nitsch‑Petioky Anikó nu folosește informațiile transmise prin intermediul acestor formulare în scopuri de marketing.

Termeni și condiții:
 
Client al cabinetului poate fi orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică și care și-a făcut o programare prealabilă. În cazul clienților minori, contractarea serviciilor se va realiza prin părinte/tutore în beneficiul minorului.
După ce programarea este confirmată, CIP Nitsch‑Petioky Anikó este de acord să livreze clientului anumite servicii, iar clientul este de acord să efectueze plata acestora prin modalitățile de plată puse de CIP Nitsch‑Petioky Anikó la dispoziția clienților.
Prin finalizarea comenzii, clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete și reale la data plasării comenzii.
În cazul în care, în ciuda tuturor diligențelor depuse, clientul constată că CIP Nitsch‑Petioky Anikó are la dispoziție date eronate pentru onorarea unei comenzi finalizate, clientul va putea contacta CIP Nitsch‑Petioky Anikó pentru corectarea respectivelor date.
Prin finalizarea comenzii, clientul înțelege că poate fi contactat de CIP Nitsch‑Petioky Anikó prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispoziție de client, oricând acest lucru este necesar în legătură cu respectiva comandă.
CIP Nitsch‑Petioky Anikó poate anula comanda efectuată de client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligăție ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune/interese în următoarele cazuri:
– neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului clientului, în cazul plății online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti utilizat de CIP Nitsch‑Petioky Anikó, în cazul plății online;
– datele furnizate pe site de client sunt incomplete și/sau incorecte, iar clientul nu a corectat aceste date sau nu a contactat CIP Nitsch‑Petioky Anikó în vederea corectării lor, situație în care CIP Nitsch‑Petioky Anikó se află în imposibilitatea de a furniza serviciile din comandă.
Factura se va emite pe baza datelor furnizate de client în procesul plasării comenzii. CIP Nitsch‑Petioky Anikó nu își poate asuma responsabilitatea pentru furnizarea de client a unor date incorecte, incomplete și/sau nereale.
Toate prețurile aferente serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) – CIP Nitsch‑Petioky Anikó fiind neplătitor de TVA conform legii române.
CIP Nitsch‑Petioky Anikó poate modifică în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, prețul oricărui serviciu prezentat pe site.
În situațiile în care, urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau a unor erori umane, prețul afișat pe site nu este cel real, pot deveni incidente prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la prețul derizoriu și ca atare nu poate fi încheiat un contract valid între CIP Nitsch‑Petioky Anikó și client, iar serviciile afectate nu vor fi livrate și/sau furnizate. CIP Nitsch‑Petioky Anikó va informa cu promptitudine clientul asupra prețului corect în eventualitatea apariției unor asemenea situații.
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în momentul programării. Clientul se obligă să furnizeze în acest scop toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislația financiar-contabilă în vigoare.
Dacă un serviciu care a fost comandat de client nu poate fi livrat de CIP Nitsch‑Petioky Anikó, acest fapt va fi adus cu promptitudine la cunoștința clientului. În situația în care clientul a plătit serviciul respectiv, CIP Nitsch‑Petioky Anikó va returna în contul clientului contravaloarea serviciului în termen de maximum 7 (șapte) zile. Termenul se calculează fie de la data când CIP Nitsch‑Petioky Anikó a luat la cunoștință despre imposibilitatea de livrare, fie de la data când clientul și-a exprimat în mod expres și neechivoc dorința de anulare a comenzii ca urmare a intervenirii acestei situații.
În cazul plăților online, CIP Nitsch‑Petioky Anikó nu își poate asuma responsabilitatea pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, cum ar fi de exemplu comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda respectivului card este diferită de leu (RON). Clientul va fi în exclusivitate responsabil pentru suportarea costurilor unor asemenea operațiuni.
Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, așa cum este definit acesta de legislația în vigoare.
Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între CIP Nitsch‑Petioky Anikó și client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care această nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.